İdari Personel

Aliye TOPALOĞLU
Yüksekokul Sekreteri
İdari Amir
Ahmet Oktay DURU
Tekniker
İdari Personel
Nahide ALAN
Bilgisayar İşletmeni
İdari Personel
Kasım DEMİR
Teknisyen
Emine ÖZLER
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İdari Personel
Bilkay PINAR
Hizmetli
İdari Personel
Aliksan ÖNGÜRÜ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İdari Personel
Mehmet Emin Kibar
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İdari Personel
Barış KİBAR
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İdari Personel
Günay MAZAK
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İdari Personel
Kıvanç KOCABIYIK
Hizmetli
Mehmet ERKUŞ
Hizmetli
Danışma Memuru
Öznur ÇAKI
Sürekli İşçi
Selçuk KOCAKIR
Sürekli İşçi
Banu UZUN
İbrahim KOCAKARIN
İbrahim ÖZCAN
Mutlu ÇALIŞKAN
Özer CAN
Murat UZAKGİDEN
Sevgi USLU
Sürekli İşçi
Halil KARA
Tekniker
2547 sk. 13/b-4
Sercan BALBAY
Bilgisayar İşletmeni
2547 sk. 13/b-4
Hakan Fatih DEMİR
Tekniker
2547 sk. 13/b-4
>