Vizyon ve misyon

 

MISYON

Misyonumuz;  güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine ve Atatürk İlkelerine bağlı, laikliğe ve demokrasiye inanmış bireyler yetiştirmeyi ,pozitif enerji yayan, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

VIZYON

Vizyonumuz; bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönmek, toplumun gelişimine katkı verecek, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.
>